Ta oferta nie jest obecnie aktualna.

Wyścig
Czy można dostać premię mega ciągu 15 minut?

Zaraz po rozpoczÄ™ciu "WyÅ›cigu" masz dokÅ‚adnie 15 minut na wybranie pierwszego bezpÅ‚atnego filmu, a nastÄ™pnie wykupienie kuponu o wartoÅ›ci 10, - EUR i wreszcie zdobycie 100% dodatkowych monet przy jednej transakcji. Kupon jest wymienialny przy transakcji o wartoÅ›ci 49,99 EUR lub wiÄ™kszej. Bonusowe monety sÄ… dodawane do ciebie w drodze dodatkowych monet na twojej transakcji. WypÅ‚ata gotówkowa nie jest możliwa. PrzesÅ‚uchanie wideo i obie transakcje muszÄ… odbyć siÄ™ w ciÄ…gu 15 minut od rozpoczÄ™cia gry. Systemy pÅ‚atnicze pÅ‚acone za poÅ‚Ä…czenia telefoniczne i pÅ‚atne za poÅ›rednictwem telefonów komórkowych sÄ… wyÅ‚Ä…czone z tej oferty.
Age18HinweisTitle

Age18HinweisBody

NeinIchGehe